AURA

1890 yılında ünlü mucit Nikola Tesla’nın ilk olarak ölçebildiği ve fotoğrafladığı insan Aura’sı aslında pek çoğumuzun bölük pörçük duyduğu ama tam olarak nasıl olduğunu bilmediği bir konudur. Bu yazıda kısaca Aura’dan bahsedeceğiz. Fiziksel bedenin çevresini kaplayan elektromanyetik dalgalara Aura denir. Aura her yaşayan insanın çevresinde titreşimler halinde mevcuttur ve kişinin ruhsal durumuna göre değişkenlik gösterebilir.
Aura’yı ifade ederken renkler kullanılır. Kirlian fotoğrafçılığı denilen bir teknikle titreşimler renklere dönüşür ve her rengin bir anlamı vardır.
Aura üç boyutlu düşünülmelidir. Yani önümüzde, arkamızda, her yerimizde bulunur ve eliptik bir şekli vardır. Aura aslında vücudumuzun yaydığı enerji dalgalarıdır. Yaşayan her cismin bir enerjisi vardır.
Bunu şu şekilde de açıklayabiliriz. Hava çok sıcakken asfalt yola baktığımızda havada dalgalanma görürüz. Bu dalgalanmaya çok benzer şekilde bizim de enerji dalgalarımız var. Bu dalgalar çeşitli ortamlarda değişkenlik gösterir ama her zaman orada olurlar.
Aura ‘yı etkileyen çeşitli sebepler vardır. Beslenme yetersizliği, yeterli spor yapmama, temiz hava eksikliği, yorgunluk, uykusuzluk, stres, alkol, ilaçlar, sigara, negatif düşünce ve davranışlar, uygunusuz psişik aktiviteler Aura’yı zayıflatır.NUMEROLOJİYE GÖRE AURA BULMA

Numerolojide her sayı belli bir renkle ilişkilidir. 

1. Kırmızı 2. Turuncu 3. Sarı 4. Yeşil 5. Mavi 6. Indigo 7. Mor 8. Pembe 9. Bronz 
11. Gümüş  22. Altın

Aura taban rengi kişinin yaşam yolu numarasıyla belirlenir. Bu, Pisagor numerolojisininen önemli sayısıdır ve kişinin yaşamında ne yapması gerektiğiyle ilgili olduğunu anımsayın. Kişinin taban rengi ve yaşam yoluna bağlı olan renk genellikle -ama her zaman değil- aynıdır. Yaşam yolu, kişinin doğum tarihinin tümünü toplayarak hesaplanır. 

Diyelim ki 28 Nisan 1980 tarihinde doğmuş birinin rengini belirliyoruz. Bu sayıları toplarız: 4 ay 28 gün 1980 yıl 2012 toplam Bu toplam, yani 2012, her basamağı birbirine eklenerek tek basamaklı bir sayı haline getirilir: 2+0+1+2=5. Bu kişinin yaşam yolu numarası beştir. Beş, mavi renge bağlıdır. Demek ki bu kişinin aurasının taban rengi çok büyük bir olasılıkla mavidir. 
Şimdi toplamı tek basamaklı bir sayıya indirmenin iki istisnasını göreceğiz. Bu, indirgeme sürecinde 11 ya da 22 ile karşılaştığınız durumdur. Bu sayılara numerolojide ana sayılar adı verilir ve 2 ya da 4'e indirgenemezler. Bunun nedeni, bu sayılara sahip insanlara bizden çok daha fazla potansiyel bahşedilmiş olmasıdır. Benim size anlattığım hesaplama yoluyla hiçbir ana sayıyı kaçırmazsınız. 29 Şubat 1944 yılında doğmuş iyi bir arkadaşım var. Benim anlattığım yöntemle yaşam yolunu hesapladığımızda 22 çıkıyor. 2 ay 29 gün 1944 yıl 1995 toplam, ve 1+9+7+5=22 Eğer sayıları sırayla toplarsak ana sayıyı kaçırırız: 2 (ay)+2+9 (gün) +1+9+4+4 (yıl)=31 ve 3+1=4. Bu nedenle gün, ay ve yılı toplama işlemi yaparak eklemek önemlidir. Sayıları tek tek toplayarak bir basamaklı bir sayıya indirgemeyin. Numerolojide onbir farklı renk seçtiğimizi gördünüz. İşte bu nedenle bu yöntem %100 kusursuz değildir. Yaşam yolu sayısı bir kişinin taban rengini belirlemede %95 doğrudur.
Kırmızı Potansiyel: Liderlik Bu güçlü bir renktir. İnsana güçlü bir ego ve başarılı olmak için güçlü bir arzu verir. Bu renk çocuklukta çok bastırılmıştır, özellikle de çocuk, ailenin arzularını yerine getirmeye zorlanıyorsa. Sonuç olarak aura bazen ezik, sıkıcı görünür. Bu kişi yetişkinliğe erince ve kendi ayaklarının üzerinde durmaya başlayınca aurası genişler ve insanın yapmak zorunda olduklarını yapmaya muktedir olduğunu gösterir. Taban rengi kırmızı olan kişiler başkalarına esin verecek enerji, karizma ve dürtülere sahip oldukları için genellikle sorumluluk isteyen, liderlik konumlarına otururlar. Sevgi doldu ve sıcak kalpli olurlar, ayrıca fiziksel anlamda da cesurdurlar. Kırmızının negatif çizgileri sinirlilik hali ve bencilliktir. 

Turuncu Potansiyel: Uyum ve işbirliği Turuncu sıcak, şefkatli bir renktir ve genellikle sezgisel, dokunmayı seven, anlaşması kolay insanların taban rengidir. Bu kişiler başkalarının kendilerini rahat hissetmesini sağlar ve sık sık kendilerini 'bulanık suları arıtma' görevinde bulurlar. Düşünceli, ayakları yere basan, yetkin ve pratik insanlardır. Sağlam bir duruşları vardır. Turuncunun olumsuz çizgileriyse tembellik ve 'hiç de umurumda değil' tavrıdır.

Sarı Potansiyel: Yaratıcılık, zihinsel parlaklık Taban rengi sarı olan kişiler heyecanlı, değişken ve heveslidirler. Hızlı düşünürler, başkalarını eğlendirmeyi ve eğlenmeyi severler. Sosyaldirler, uzun sohbetleri severler, her türlü konuda konuşurlar. Öğrenmeye meraklıdırlar ama bir konuyu derinlemesine incelemektense pek çok konunun yüzeyinde kalmayı yeğlerler. Negatif çizgileri utangaçlık ve yalan söylemeye eğilimdir. 

Yeşil Potansiyel: Şifa Yeşil barışçıl bir renktir ve taban rengi yeşil olan insanlar barışsever ve doğal şifacılardır. Katılımcı, güven veren ve cömerttirler. Sakin ve anlaşılması kolay insanlardır ama gerekli olduğu zaman son derece inatçı olabilirler. Taban rengi yeşil olan kimselerin fikrini değiştirmenin tek yolu, o fikrin onların kendi fikri olduğuna inanmalarını sağlamaktır. Yeşillerin negatif çizgileri katılık ve olaylara bakışlarında esneklik olmamasıdır.

Mavi Potansiyel: Değişkenlik Bu kişiler genellikle pozitif ve hevesli oldukları için mavi, taban rengi için harika bir renktir. Sonuç olarak da bu kimselerin auraları geniş ve parlaktır. Herkes gibi iniş ve çıkışları çoktur ama nasılsa zorlukları daha bir kolay aşarlar. Mavi taban rengine sahip kişilerin yürekleri her zaman genç kalır. Samimi, dürüst insanlar olup, genellikle akıllarındakileri söylerler. Mavinin negatif çizgisi işleri bitirmede güçlük çekmesidir. İşlere başlamak konusunda çok iyidirler, büyük bir hevesle başlarlar ama bitirmek konusunda aynı azmi gösteremezler. 
İndigo Potansiyel: Başkalarına karşı sorumluluk Bu rengi taban rengi olarak belirlemek güç olabilir çünkü kimi zaman neredeyse mora kaçar. Sıcak, şifa veren ve doyurucu bir renktir. Taban rengi indigo olan kişiler genellikle insani yardım konularıyla ilgilenirler. Başkalarına yardım etmekten hoşlanırlar, sevdikleri insanlar çevrelerindeyken çok büyük mutluluk yaşarlar. İndigonun negatif çizgisi "hayır" demeyi becerememeleridir. Bu tür insanlar başkaları tarafından çok rahatça kullanılır. 


Mor Potansiyel: Tinsel ve entelektüel gelişme Taban rengi mor olan insanlar yaşamları boyunca tinselliklerini geliştirirler. Ne kadar geliştikleriyse auralarındaki bu rengin kalitesiyle ortaya çıkar. Taban rengi mor olan kişiler doğalarının bu yönünü genellikle reddetmeye çalışırlar. Bu onlara mutluluk getirmez ve sonunda yaşamlarıyla ne yapmaları gerektiğini keşfederler. Öğrenmeye ve bilgelikleri artmaya başlayınca, auraları da genişler ve parlaklaşır. Bu rengin negatif çizgisi başkalarına itici gelen bir üstünlük taslama olabilir. 

Gümüş Potansiyel: İdealizm Gümüş, aurada sık rastlanan bir renk olmasına karşın taban rengi olarak pek sık rastlanmaz. Taban rengi gümüş olan insanlar büyük fikirlerle doludurlar ama ne yazık ki bu fikirlerin pek çoğu pratik değildir. Bu insanların genellikle yeterince motivasyonu yoktur, hayalperesttirler, düşlerini gerçeğe dönüştüremezler. Ancak bir kez motive olup da takip etmeye değer bir fikir yakaladıklarında, bu kişilerdeki gelişmeler izlemesi sevinç veren bir başarı haline dönüşür. 

Altın Potansiyel: Sınırsız Bu, taban rengi açısından en güçlü renktir. İnsanlara geniş boyutlu projeleri ve kafalarına koydukları herşeyi gerçekleştirme becerisi verir. Karizmatik, çok çalışkan, sabırlı ve kendilerine amaç belirleyen kimselerdir. Yaşamda en büyük başarılarını geç kazanırlar. Azizlerin ve öbür tinsel kişilerin başlarının çevresindeki halenin genelde altın rengi olması boşuna değildir, bu onların sonsuz potansiyelini gösterir. Pembe Potansiyel: Finansal ve maddi başarı Bu narin görünümlü renk inatçı, kararlı insanların auralarının taban rengidir. Bu kişilerin çıtaları yüksektir ve sarsılmaz bir kararlılıkla amaçlarının peşinden giderler. Güç ve sorumluluk gerektiren konumlara gelmeleri rastlantı değildir ama derinlerinde alçakgönüllü, sakin bir yaşamdan hoşlanan kişilerdir. Sevgi dolu, ince ve kibar, nazik insanlardır ve çevrelerinde sevdikleri kişiler olduğu zaman çok mutludurlar.


Bronz Potansiyel: İnsancıllık Bu, genellikle bir sonbahar tonudur ve neredeyse paslı olan görünümü son derece çekicidir. Taban rengi bronz olanlar sevgi dolu, başkalarına özen gösteren, insancıl ve yardımsever insanlardır. Yumuşak kalpli ve cömerttirler. Sonuç olarak da sık sık başkalarının baskısı altında kaldıklarından 'hayır' demeyi öğrenmeleri gerekir. 

Beyaz Potansiyel: Aydınlanma ve esin Beyaz saflığın rengidir ve seyrek olarak taban rengi olarak rastlanır. Tüm renkler beyazdan geldiğine göre, beyaz ışığın öteki adıdır. Taban rengi beyaz olan kişiler kendilerini silen, alçakgönüllü, azizler kadar insancıldırlar. Egoları neredeyse yok gibidir ve kendilerinden çok başkalarının iyiliğiyle ilgilidirler. Bu insanlar son derece sezgisel ve yaşlarının ötesinde bilgedirler.
AURANIZI GENİŞLETMEK İÇİN BUNLARI YAPIN:


1. Adım:  Meditasyon: İster grup çalışması yapın, ister tek başınıza ama meditasyonun bilinen en eski ve etkili rahatlama, enerji yükseltme yöntemi olduğunu unutmayın. Meditasyon hem ruhunuzu iyileştirecek hem de bu iyileşme sayesinde aura alanınızın git gide genişlemesini sağlayacaktır. Çünkü mutsuz, depresif veya hasta olduğumuz zamanlarda aura alanımız daralır.

2. Adım: Fitness yapın ve sağlıklı alışkanlıklar edinin: Sağlıksız diyetlerden, alkolden ve sigaradan uzak durun. Temiz havayı içinize çekerek parkta yapacağınız yürüyüş, nefes egzersizleri, çıplak ayakla çimenlere basmak son derece basit gibi görünen ama aura alanınızı genişletmek ve güçlendirmek için oldukça etkili çözümler.

3. Adım: Ses terapisi: Ses terapisi ve mantralar, negatif enerjileri kendinizden uzaklaştırmanızı ve enerji alanınızı temizlemenizi sağlayacaktır. Bu şifalanma türü aynı zamanda aura alanınızın genişlemesine de yardımcı olacaktır.

4. Adım: Çevrenizi temizleyin: Arkadaşlarınız, ofisteki insanlar, odanızdaki eşyalar, arabanız, her şeyin kendi enerji alanı bulunuyor. İlk yapmanız gereken negatif duygular barındıran ve bu halinden bir türlü vazgeçemeyen insanları hayatınızdan uzak tutmak. Eşyalara gelince, gereksiz olanları elden çıkarın ve mümkün olduğunca elektronik eşyaları yatak odanızdan uzak tutun.

5. Adım: Niyet edin!: Size hazırladığımız önerilerden hangisini tercih ederseniz edin, önemli olan ilk önce aura alanınızı genişletmek ve güçlendirmek için niyet etmeniz. Her sabah uyandığınızda, her gece yatarken ve gün içinde ara ara, aura alanınızın ne kadar geniş ve güçlü olduğunu kendinize hatırlatın. Tepeden tırnağa altın bir ışıkla sarılı olduğunuzu ve bu katmanı sadece sevginin ve olumlu şeylerin geçebileceğini hayal edin.AURAYI KORUMAK İÇİN BUNLARI YAPIN:


Zaman zaman aura enerjilerinizin zayıfladığı olasıdır.Bunun çeşitli nedenlerinden bazıları; Stres, aşırı yorgunluk, sağlığın bozulması ya da çevrenizden birilerinin sizden enerji “hortumlamaları” (dramalar). Aura enerjilerinizin şu ya da bu şekilde azaldığını ya da doğrudan doğruya bir aura korunma gereksinimi hissederseniz, hemen uygulayabileceğiniz bir yöntem şudur:

Her iki elinizin baş ve işaret parmaklarınızdan birer halka oluşturun ve bu halkaları iç içe geçirin. Kendinizi bembeyaz bir ışıkla sarılı olarak tasavvur edin. Birkaç dakika içinde kendinizi daha canlı ve enerjetik hissedeceksiniz. Eğer her gün karşı karşıya gelmek durumunda olduğunuz kişi ya da kişiler (partneriniz, patronunuz vb.) sizin enerji yitirmenize neden oluyorlarsa, bu yöntemi her gün yinelemeniz yerinde olur.

Sadece zararlı stresten korunmak için vücudunuzu tepeden tırnağa güzel bir gök kuşağına sarılmış olarak tasavvur edebilirsiniz. Bu gökkuşağı koruma sadece stresi sizden atmakla kalmayacak, aynı zamanda size enerji vereceği gibi, sizi çevrenizde daha sevilir bir kişi haline getirecektir.

Başka bir yöntem de, doğrudan doğruya ve sadece kendinizi tertemiz ve bembeyaz bir ışığın içinde tasavvur etmektir. Bu korumaya, “koruyucu aura” da denir. Bu koruma size yönelik olumsuz her şeyi yansıtarak uzaklaştıracaktır. Bu beyaz ışığı, bir bakıma “spiritüel bir zırhlı gibi olası olumsuz durumlara karşı kuşanabilirsiniz.

Elbette korunma, tedaviden daha iyi ve akıllıca bir tutumdur. Sağlığımızla ilgili herhangi bir olumsuzluk sezinlerseniz, bu bir olasılık olsa bile’ yukarıdaki yöntemlerden birini devreye sokmakta tereddüt etmeyin. Unutmayın ki, eğer bedeninize iyi bakarsanız, o da size bakacaktır ve bunun yararlı sonuçları hemen auranıza da yansıyacaktır..Richard Webster - Yeni Başlayanlar İçin Aura Okuma
http://www.rehberogretmen.biz/
http://www.estanbul.com/
http://www.womenist.net/
http://ruhsal.blogcu.com/

Yorumlar

Popüler Yayınlar